Obiecte proprii inteligente

Versiunea nouă foloseşte obiecte proprii create printr-o tehnologie de programare nouă şi modernă numită Object ARX, care oferă un înalt grad de plasticitate şi libertate în vizualizarea şi afişarea detaliată, respectiv în domeniul de stocare a datelor / informaţiilor. Astfel se întrezăresc noi perspective aproape nelimitate pentru dezvoltări viitoare.
Obiectele inteligente şi parametrizate sunt prevăzute cu diferite "cunoştinte" în funcţie de tipul lor.

Exemplu: O Armătură confecţionată plană, bazată pe polilinie, de oarecare formă dar totodată asezată în spaţiu, poate fi creată în general prin desenarea liniilor, poliliniilor AutoCAD, sau poate fi generată automat prin selectarea liniilor de contur, dar poate fi aleasa si o anumită formă din catalogul de forme. Afisarea ei sub o anume formă - vedere de sus sau laterală - poate fi modificată cu un singur click în meniul local care apare la click dreapta. Toate segmentele armăturii - atât lungimea cât şi unghiul de înclinare - pot fi modificate fără nicio problemă pe panoul nou de proprietăţi, nu foarte complicat dar totodată complex, sau cu ajutorul punctelor de prindere, dar chiar şi prin comanda Stretch din AutoCAD. Culoarea, tipul ei de linie şi modul de detaliere sunt determinate de stilul de armătură atribuit. În concluzie, armătura confecţionată este acel obiect complex, cu multe posibilităţi de setare şi cu cunoştinţe vaste, pe care se bazează viitorul programului BAexpress.


Puteţi crea exemplare de referinţă pentru Armătura confecţionată cu ajutorul unei singure comenzi rapide. Exemplarele de referinţă se folosesc ca desene de fasonare în secţiuni, vederi, schiţe explicative şi tabele. Ele preiau proprietăţile exemplarului principal şi urmăresc instant modificările acestuia. Afişarea exemplarului de referinţă poate fi schimbată foarte usor din meniul lui propriu.
Asemănător Armăturii confecţionate a evoluat extrem de mult şi obiectul Repartiţie faţă de versiunile precedente. O proprietate specifică a repartiţiei este că poate fi divizată în mai multe subrepartiţii, care pot avea lungimi şi distanţe între armături diferite. Afişarea ei este determinată de Stilul de repartiţie atribuit.

Obiectul care s-a dezvoltat cel mai mult faţă de versiunea precedentă este Plasa sudată..Afişarea obiectelor cu contur închis şi ale căror margini sunt alcătuite din segmente drepte şi de arc este determinată de Stilul de plasă atribuit. Pe lângă tipurile de plasă încărcabile din stocurile de plasă presetate în fişierul cfg mai aveţi posibilitatea folosirii unui editor (panou) de plasă, unde puteţi defini noi tipuri, prin setarea în ambele direcţii a cel mult 6 tipuri diferite de lungimi, tip de bară şi distanţe între armături, ajungând chiar şi la posibilitatea definirii unei plase cu un gol în mijloc. Barelor li se pot prevedea ciocuri, deasemenea pot fi diferenţiate prin culori variate în funcţie de diametru, ceea ce conduce la interpretarea mai uşoară a desenului.
Două noutăti majore referitoare la Plase sudate trebuie menţionate aici:

  • prima este posibilitatea de a crea exemplare de referinţă despre plase cu afişare în vedere de sus sau în vedere cu barele longitudinale / transversale din lateral.
  • a doua noutate este posibilitatea creării unor tabele cu propunere de tăiere a plaselor, tabel ce conţine modul de tăiere optim şi economic a bucăţilor din tipul întreg de plasă.

În programul BAeXpress nu numai elementele componente enumerate mai sus sunt obiecte unice, proprii, ci şi majoritatea elementelor necesare creării desenelor de armare sunt obiecte cu diferite proprietati si setari unice. Aceste obiecte inteligente sunt: tabelul (extrasul), cota de nivel, chenarul, elementul prefabricat, detaliul, linia indicatoare, punctul de coordonate, textul special, etc. Fiecare obiect propriu poate fi setat dupa preferintele utilizatorului cu ajutorul panourilor de proprietati si cu stilul lor care determină afişarea.